Modis Life Science

Modis Life Science etablerades i Sverige 1 januari 2018. Vi växer och bygger vår organisation för att möta våra talanger och kunders behov på bästa sätt. Vi kan erbjuda konsultlösningar eller hjälp med rekrytering inom alla delar i läkemedlets livscykel. Vi erbjuder olika typer av tjänster inom forskning och utveckling med fokus på Medical Writing från våra competence centers i Belgien och Rumänien. Vårt team har en omfattande erfarenhet från olika delar av läkemedelsbranschen. Det gör oss till en trovärdig och kompetent partner då vi förstår branschen och dess behov och utmaningar.

Vår affärsmodell och våra tjänster:

Fields of expertise combined with our services - Modis Life Science

Experts and expertice for each phase in the lifecycle of a drug - Life Science Modis