Våra fokusområden innom IT

Modis levererar värde utifrån en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT-konsult- och specialistmarknaden. Vi utför headhunt, rekryterar och tillhandahåller konsulter inom områden som testning, infrastruktur, informationssäkerhet, projektledning, kravhantering och utveckling av mobila applikationer.

Med en kärna av erfarna konsulter och ett stort nätverk av partners och underkonsulter kan vi stötta och driva projekt med kostnadseffektiva lösningar. Vår verksamhet har sin grund i våra värderingar och våra tjänster kommer alltid att präglas av Snabbhet, Enkelhet och Kvalitet.

Kompetens i fokus

Vi ställer höga krav på kompetens och erfarenhet för att aldrig tvingas göra avkall på den kvalitet som kunden efterfrågar. Genom att ständigt främja kompetensutveckling och utbildning ser vi till att våra konsulter är utrustade med aktuella verktyg och arbetsmetoder. Ett populärt återkommande inslag är de nätverksträffar som vi ofta står värd för.

Hela kedjan – från högt till lågt

Vi är ett specialistföretag med generellt utbud. Vi kan erbjuda konsulter inom hela värdekedjan med en kontaktperson för respektive specialistområde. Vi kan även ta oss an funktionsansvar och rekrytera, träna, schemalägga och styra planeringen av en hel funktion utan att lyfta ut den ur din verksamhet. Medan du fortfarande äger kontrollen och har full insyn i verksamheten!