Om Modis

Modis levererar värde utifrån en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT-konsult- och specialistmarknaden. Vi utför och tillhandahåller konsulter inom systemutveckling, testning, infrastruktur, informationssäkerhet, projektledning, kravhantering och mobila applikationer.

Med en kärna av erfarna konsulter och ett stort nätverk av partners och underkonsulter kan vi stötta och driva projekt med kostnadseffektiva lösningar. Vår verksamhet har sin grund i våra värderingar och våra tjänster kommer alltid att präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet.

Komplett leverantör

Grundtanken i Modis är att tillhandahålla erfarna specialister genom hela värdekedjan. Våra kunder efterfrågar en enklare metod för att köpa in högkvalitativa konsulttjänster utan onödiga dröjsmål. Det sätt som vi vill lösa detta på är genom att vara en fullständig leverantör av tjänster, från drifttekniker till strategiska utvecklare.

Kompetens i fokus

Vi ställer höga krav på kompetens och erfarenhet för att aldrig tvingas göra avkall på den kvalitet som kunden efterfrågar. Genom att ständigt främja kompetensutveckling och utbildning ser vi till att våra konsulter är utrustade med aktuella verktyg och arbetsmetoder. Ett populärt återkommande inslag är de nätverksträffar inom testning och informationssäkerhet som vi ofta står värd för.